ביטוח בתי כנסת

הצורך הביטוחי:
מתן מענה ביטוחי ייעודי לבתי כנסת בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה ומעניקה לאחראים מטעם בית הכנסת, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיהם הביטוחיים.
ביטוח בתי כנסת (הגדל)

 

 

פוליסת ביטוח לבתי כנסת 


יתרונות המוצר:

v     הפוליסה נועדה לתת כיסוי רחב ופתרונות ייחודיים וגמישים לצרכיו של בית הכנסת, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

v     כיסוי מורחב למבנה בית הכנסת על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע. הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

ü      כיסוי על בסיס ערך כינון

ü      אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ – 10% מסכום ביטוח המבנה

ü      שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ- 25,000 ₪

ü      הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים

ü      הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪

ü      כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות

v     כיסוי מורחב לתכולת בית הכנסת על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה רעידת אדמה ונזקי טבע. הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

ü      אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 10% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 12 חודשים.

ü      כיסוי מפני אובדן או נזק לתשמישי קדושה של המתפללים, בעת הימצאם בבית הכנסת, עקב מקרה ביטוח – עד 6000 ₪ למתפללים ולא יותר מ- 60,000 ₪ לתקופה

ü      ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪ הנמוך מביניהם.

ü      שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ₪

ü      כיסוי בגין נזק לרכוש מפני סיכוני אש והתפוצצות, בעת העברה ישירה של הרכוש על גבי רכב מנועי לצרכי תיקון ואו שיפוץ הרכוש מחוץ לחצרי המבוטח – עד 15% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ50,000 ₪

ü      כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות

ü      כיסוי למבנה בית הכנסת, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה

ü      כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירע עקב מקרה תאונתי במקום המבוטח עד 20% מסכום ביטוח התכולה, למקרה ולקופה

ü      הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים

ü      הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי עד 40,0000 ₪

ü      כיסוי לשיפורי דיור שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה

ü      כיסוי מפני נזקי מים לתכולה בתוקף

v     כיסוי לספרי תורה, כולל תשמישי קדושה ועיטורים על בסיס כל הסיכונים, והכולל סיכוני פריצה ושוד. הביטוח לספרי תורה הינו על בסיס ערך מוסכם ואינו כפוף לתנאי ביטוח חסר, הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:

ü      פסילת ספרי תורה מחמת קריעת יריעות ומחמת לחות יתר בארון הקודש, עקב נזקי מים או חלחול מי גשמים, בתקרה או בקירות.

ü      כיסוי לספרי תורה מחוץ לחצרי המבוטח

ü      כיסוי לספרי תורה בעת העברה

ü      כיסוי מפני נזק כתוצאה מפרעות

v     ביטוח חבות מעבידים

v     כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי

v     אישור הפוליסה במשרד הסוכן, בכפוף לסכום ביטוח ספרי תורה ותשמישי קדושה עד ל300,000 ₪, בסכומי ביטוח גבוהים יותר אישור הפוליסה בסמכות האשכול.

v     בבתי כנסת בהם סכום ביטוח ספרי תורה ותשמישי הקדושה הינו עד 300,000 ₪, אין דרישה לביצוע סקר מיגון, אך בעת הפקת הפוליסה יוגדרו עבור בית הכנסת אמצעי המיגון הנדרשים והמוכתבים מראש, התנאות המיגון מתבססות על התנאה אוטומטית וקבועה מראש.

v     הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד

v     פרמיית מינימום לפוליסה הינה 1000 ₪ 

צור קשר
דלג על צור קשר

במה אתה מתעניין?

checked
עבור לתוכן העמוד